Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index >
Retardation
mental 319
borderline V62.89
mild, IQ 50-70 317
moderate, IQ 35-49 318
profound, IQ under 20 318.2
severe, IQ 20-34 318.1