Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
1  Infectious and Parasitic Diseases
001-009   Intestinal Infectious Diseases
009   Ill-defined intestinal infections
009.0   Infectious colitis, enteritis, and gastroenteritis
   Colitis (septic)
   Dysentery:
   NOS
   catarrhal
   hemorrhagic
   Enteritis (septic)
   Gastroenteritis (septic)