Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
1  Infectious and Parasitic Diseases
110-118   Mycoses
117   Other mycoses
117.7   Zygomycosis [Phycomycosis or Mucormycosis]
   Infection by species of Absidia, Basidiobolus, Conidiobolus, Cunninghamella, Entomophthora, Mucor, Rhizopus, Saksenaea