Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
1  Infectious and Parasitic Diseases
130-136   Other Infectious and Parasitic Diseases
134   Other infestation
134.2   Hirudiniasis
   Hirudiniasis (external) (internal)
   Leeches (aquatic) (land)