Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
2  Neoplasms
200-208   Malignant Neoplasm of Lymphatic and Hematopoietic Tissue
207   Other specified leukemia
207.0 Acute erythremia and erythroleukemia
207.1 Chronic erythremia
207.2 Megakaryocytic leukemia
207.8 Other specified leukemia