Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
3  Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases, and Immunity Disorders
270-279   Other Metabolic and Immunity Disorders
270   Disorders of amino-acid transport and metabolism
270.1   Phenylketonuria [PKU]
   Hyperphenylalaninemia