Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
3  Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases, and Immunity Disorders
270-279   Other Metabolic and Immunity Disorders
271   Disorders of carbohydrate transport and metabolism
271.8   Other specified disorders of carbohydrate transport and metabolism
   Essential benign pentosuria
   Fucosidosis
   Glycolic aciduria
   Hyperoxaluria (primary)
   Mannosidosis
   Oxalosis
   Xylosuria
   Xylulosuria