Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
4  Diseases of the Blood and Blood-Forming Organs
282   Hereditary hemolytic anemias
282.1   Hereditary elliptocytosis
   Elliptocytosis (congenital)
   Ovalocytosis (congenital) (hereditary)