Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Table >
8  Diseases of the Respiratory System
470-478   Other Diseases of the Upper Respiratory Tract
472   Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
472.0   Chronic rhinitis
   Ozena
   Rhinitis:
   NOS
   atrophic
   granulomatous
   hypertrophic
   obstructive
   purulent
   ulcerative
Excludes:    allergic rhinitis (477.0-477.9)