Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index C >
Colostomy
attention to V55.3
fitting or adjustment V55.3
malfunctioning 569.62
status V44.3