Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index K >
Kernicterus of newborn (not due to isoimmunization) 774.7
due to isoimmunization (conditions classifiable to 773.0-773.2) 773.4