Browse Disease Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  You are here:  Diseases > Index M >
Meningomyelitis 323.9
blastomycotic NEC 116.0 [323.41] See also: Blastomycosis
due to
actinomycosis 039.8 [320.7]
blastomycosis 116.0 [323.41] See also: Blastomycosis
Meningococcus 036.0
sporotrichosis 117.1 [323.41]
torula 117.5 [323.41]
late effect 326 See: (category)
lethargic 49.8
meningococcal 36
syphilitic 94.2
tuberculous 13 See also: Tuberculosis, meninges